Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sabniach

W dniu 6 maja 2011 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sabniach. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, ustępujący Zarząd oraz osoby zaproszone. Podczas uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć następujących przedstawicieli instytucji i organizacji wyższego szczebla:

 1. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Ewa Orzełowska
 2. Starosta Sokołowski – Pan Leszek Iwaniuk
 3. Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego – Pan Antoni Czarnocki
 4. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Dyrektor Biura Terenowego w Siedlcach – Dh Stefan Todorski
 5. Komendant PPSP w Sokołowie Podl. – Dh Roman Malinowski
 6. Dowódca JRG PPSP w Sokołowie Podl. – Dh Tomasz Wilk
 7. Były Komendant PPSP w Sokołowie Podl. – Dh Józef Panasz

Na Zjeździe przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP i Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium, a następnie powołano nowe składy Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, a także uchwalono Program Działania Oddziału Gminnego Związku OSP RP na lata 2011 – 2015. Z nowymi składami można zapoznać się na podstronie poświęconej Strukturom Gminnym OSP.

Medale od Prezydenta za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Gminy Sabnie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom z terenu Gminy Sabnie.

Lista odznaczonych:

 1. Dąbrowieccy Alicja i Janusz
 2. Harasim Wacława i Henryk
 3. Judasz Joanna i Henryk
 4. Klimczuk Franciszka i Stanisław
 5. Korycińscy Stanisława i Kazimierz
 6. Krzymowscy Zofia i Kazimierz
 7. Kwietczuk Halina i Tadeusz
 8. Lewczuk Kazimiera i Franciszek
 9. Nasiłowscy Teresa i Antoni
 10. Opęchowscy Małgorzata i Marian
 11. Popławscy Janina i Antoni
 12. Romańczuk Danuta i Stanisław

Uroczystość została uświetniona występami artystycznymi dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach oraz Kapeli z Wieski.

Wszystkim parom serdecznie gratulujemy!

Film z uroczystości:

Wyświetl w większej rozdzielczości

Zdjęcia:

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Szkoła w Sabniach wybrana do pilotażowego projektu MEN

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach jako jedyna w powiecie została wybrana do pilotażowego projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanego projektu w 100 szkołach w Polsce trwa pilotaż w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele i specjaliści prowadzący z uczniami zajęcia mają za zadanie zespołowo analizować jego specjalne potrzeby edukacyjne, by zaplanować i zorganizować dla określonego ucznia jak najlepsze wsparcie. Spotkanie odbywają się z udziałem rodziców, którzy współpracują ze szkołą w projektowaniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej swojego dziecka.

Wyniki konkursu Bezpiecznie na wsi

W dniu 18 kwietnia 2011 roku (poniedziałek) komisja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego i Wójta Gminy Sabnie wyłoniła laureatów.

W grupie I (klasy 0-3), spośród 16 uczestników, laureatami zostały:

 • I miejsce – Magdalena Skorupka z 3 klasy SP w Niecieczy
 • II miejsce – Paulina Marczuk z 2 klasy SP w Zembrowie
 • III miejsce – Natalia Komosa z 1 klasy SP w Zembrowie

W grupie II (klasy 4-6), spośród 12 uczestników, laureatami zostały:

 • I miejsce – Iwona Bielińska z 4 klasy SP w Zembrowie
 • II miejsce – Patrycja Danielak z 5 klasy SP w Zembrowie
 • III miejsce – Emilia Połog z 4 klasy SP w Niecieczy

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas imprezy plenerowej „Lato w Sabniach” w dniu 26 czerwca 2011 roku.

Prace komisji:

Zwycięskie prace: