Struktury Gminne OSP

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sabniach:

Prezes: Jan Jesionowski
Wiceprezes: Marek Wyszyński
Wiceprezes: Wacław Mikołajczuk
Komendant Gminny: Edward Benedykciuk
Sekretarz: Sławomir Strzała
Skarbnik: Włodzimierz Siemieniuk
Członek prezydium: Rafał Pietrucha
Członek Zarządu: Bielarski Adam
Członek Zarządu: Dąbrowski Dariusz
Członek Zarządu: Iwaniuk Leszek
Członek Zarządu: Kotowski Sławomir
Członek Zarządu: Matwiejczuk Tadeusz
Członek Zarządu: Nowoszek Cezary
Członek Zarządu: Nowotniak Krzysztof
Członek Zarządu: Oksięciuk Edward
Członek Zarządu: Sejbuk Maciej
Członek Zarządu: Strąk Hubert
Członek Zarządu: Toczyski Kazimierz
Członek Zarządu: Wyszyński Ireneusz Piotr
Członek Zarządu: Zawadzki Marcin

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sabniach:

Przewodniczący: Siemieniuk Krzysztof
Sekretarz: Bielarski Tomasz
Członek: Kalinowski Jarosław

Skip to content