Planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma

Obręb geodezyjny Suchodół Włościański, działki: 373, 374, 375, 376, 433, 433, 435

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wybrane fragmenty

Obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma

Skip to content