Manewry Strażackie w Tchórznicy Włościańskiej

W dniu 14 czerwca 2019 roku, w Zakładzie Stolarskim Sylwester Jabłoński,  w miejscowości Tchórznica Włościańska, odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sabnie.

W ćwiczeniach wzięło udział 43 strażaków z 7 jednostek OSP z terenu gminy Sabnie.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu:

  • rozpoznanie operacyjne obiektu
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia na szczeblu interwencyjnym
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności

Obecni na ćwiczeniach byli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim: bryg. mgr inż. Paweł Dmowski – dowódca JRG oraz bryg. mgr inż. Sławomir Iwański – naczelnik Wydziału Operacyjnego.

Wójt Gminy Sabnie oraz Komendant Gminny ZOSP RP gminy Sabnie składają serdeczne  podziękowania Panu Sylwestrowi Jabłońskiemu – właścicielowi zakładu, za zaangażowanie w organizację i umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń.

Pierwszy Piknik nad Zalewem Niewiadoma

Stowarzyszenie My dla Grodziska zaprasza do udziału w Pierwszym Pikniku nad Zalewem Niewiadoma.

Nasz rozkład jazdy:
14.00 Rozpoczynamy Imprezę!
14.15 CROSS ROWEROWY kategoria dziecięca
15.00 CROSS ROWEROWY kategoria młodzież od 14 lat i dorośli
15.00 – 17.30 animacje i zabawy dla dzieci i rodzin Twórcza Akademia Rozwoju
16.00 – słowo Dietetyka Naturhouse i konkursy o tematyce prozdrowotnej Naturhouse Sokołów Podlaski
17.00 rozlosowanie nagród wśród uczestników Crossu
17.30 – zumba dla każdego Energy Family Clubgy Family Club
18.30 – wyniki konkursu prozdrowotnego
18.40 – karate na trawniku Sokołowsko-Podlaski Klub Karate KyokushinPodlaski Klub Karate Kyokushin
19.00 – VOCI VOCI Voci Cantati – grupa wokalna z Sokołowski Ośrodek KulturyOśrodek Kultury
19.30 – Grupa muzyczna Activ
14.00 -20.00 – bezpłatne korzystanie z kajaków Kajak24.pl

Załączniki:

  1. Karta zgłoszeniowa
  2. Regulamin Crossu Rowerowego
  3. Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Przepis na zdrowie”

Apel Wójta Gminy Sabnie do mieszkańców gminy o racjonalne korzystanie z wody

Z uwagi na suszę i wysokie temperatury powietrza w ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie na wodę w naszej gminie. W chwili obecnej, zwłaszcza w godzinach wieczornych, przewyższa ono możliwości produkcji wody ze studni głębinowych przez stację pomp w Sabniach i Kurowicach, dlatego też w niektórych miejscowościach naszej gminy mieszkańcy mają problem z wieczornym pobraniem wody zarówno do celów bytowych, jak i do pojenia zwierząt.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Sabnie apeluje do mieszkańców o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody.

Prosi się o zaniechanie podlewania ogródków czy trawników. Natomiast takie czynności jak pranie czy korzystanie ze zmywarek proszę dokonywać we wczesnych godzinach porannych, kiedy pobór wody jest mniejszy.

Musimy pamiętać, że brak wody do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospodarskich. W przypadku braku wody w hydrantach wzrasta znacznie zagrożenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasze ogródki i trawniki, a nawet uprawy mogą poczekać na deszcz, natomiast życie, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców jest rzeczą nadrzędną.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński