Przetarg pisemny ofertowy

Gmina Sabnie zaprasza do złożenia ofert na „Sprzedaż 2 piaskarek, zbiornika o poj. 50m3, zbiornika o poj. 2,5 m3, agregatu prądotwórczego będących własnością Gminy Sabnie”.

Opis przedmiotu:
Piaskarka – 2 szt. – służyły do zimowego utrzymania dróg, niekompletne, przystosowane do rozsiewania piasku i soli. Napędzane silnikiem spalinowym. Stan techniczny widoczny na załączonej dokumentacji fotograficzne.
Cena wywoławcza – 2.000 zł / sztuka

Zbiornik stalowy 0 poj. 2,5 m3 – wykonany ze stali, poziomu, zdemontowany z przepompowni, kompletny.
Cena wywoławcza – 1.500 zł

Zbiornik stalowy 0 poj. 50 m3 – wykonany ze stali, poziomu, zdemontowany z przepompowni w Niecieczy Włościańskiej,
Cena wywoławcza – 5.000 zł

Agregat prądotwórczy – sprawny technicznie, 6 cylindrowy silnik leyland, 40kW, zakupiony przez Gminę z demobilu wojskowego.
Cena wywoławcza – 4.000 zł

Załącznik:
przetarg pisemny ofertowy

Dofinansowanie udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2019 roku”. Umowę dotacji podpisano w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2019 r. Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości  2.262,45 zł, co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie zostanie odebrane i przekazane do unieszkodliwienia 17,171 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane jest przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Wójt Gminy Sabnie informuje, że rolnicy poszkodowani w wyniku klęski suszy, a przed zbiorem plonu mogą składać wnioski o oszacowanie strat w terminie do 2 sierpnia 2019 r. (piątek). Aby uznać, że gospodarstwo zostało dotknięte klęską – procent strat w całym gospodarstwie powinien wynosić co najmniej 30% strat średniej produkcji rolnej.

Uprawy objęte suszą: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok składanego do ARiMR, kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada/ paszporty

Druki wniosku o oszacowanie szkód dostępne są w tutejszym Urzędzie pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Na podstawie złożonych przez rolników wniosków, po powołaniu przez Wojewodę Gminnej Komisji Terenowej do szacowania skutków klęski żywiołowej- Komisja rozpocznie pracę w terenie.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód