Przebudowa drogi w Suchodole Włościańskim

Na początku września br. Wójt Gminy Ireneusz Piotr Wyszyński podpisał umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 309 w miejscowości Suchodół Włościański”. Wykonawcą robót została firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. Zakres prac obejmował: wbudowanie warstwy kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm z materiału dostarczonego przez Gminę Sabnie w ilości 104,19m3, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową – jezdnia z odsadzkami i skrzyżowanie – 829m2, pobocza z kruszywa naturalnego – 300m2 oraz regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem – 5 szt. Wartość inwestycji – 48 158,81 zł brutto.

Zbiórka zużytych opon

W dniu 7 listopada 2019r. (czwartek) odbędzie się odbiór zużytych opon (do 20”) i chemikaliów z rejonu I i III (Tchórznica, Stasin, Kurowice, Kolonia Kurowice, Zembrów, Kupientyn, Kol.Kupientyn, Jadwisin, Suchodół Szl., Suchodół Włośc., Klepki, Pieńki Suchodolskie, Kostki Pieńki, Hilarów, Wymysły, Chmielnik).

Natomiast dnia 8 listopada 2019r. (piątek) odbędzie odbiór się z rejonu II (Kol. Hołowienki, Hołowienki, Sabnie, Nieciecz, Grodzisk, Niewiadoma).