Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sabniach

Piątek, 26 listopada 2021r. był również wyjątkowym dniem dla strażaków z naszej gminy. Podczas Zebrania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sabniach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego dla jednostki OSP KSRG:  w Sabniach, Kupientynie oraz w Niecieczy. W przekazaniu sprzętu na ręce druhów OSP w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wzięła udział … Czytaj dalej

Odbiór 3 inwestycji dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W piątek 26 listopada br. odbył się uroczysty odbiór 3 zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zadanie nr 1 w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych pn.:  „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. ew. 191 w miejscowości Hołowienki,  o długości 583 m. Koszt całkowity zadania – … Czytaj dalej

Gmina Sabnie realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Sabnie w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu
i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli
i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Skip to content