Dofinansowanie udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2019 roku”. Umowę dotacji podpisano w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2019 r. Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości  2.262,45 zł, co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie zostanie odebrane i przekazane do unieszkodliwienia 17,171 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane jest przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Wójt Gminy Sabnie informuje, że rolnicy poszkodowani w wyniku klęski suszy, a przed zbiorem plonu mogą składać wnioski o oszacowanie strat w terminie do 2 sierpnia 2019 r. (piątek). Aby uznać, że gospodarstwo zostało dotknięte klęską – procent strat w całym gospodarstwie powinien wynosić co najmniej 30% strat średniej produkcji rolnej.

Uprawy objęte suszą: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok składanego do ARiMR, kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada/ paszporty

Druki wniosku o oszacowanie szkód dostępne są w tutejszym Urzędzie pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Na podstawie złożonych przez rolników wniosków, po powołaniu przez Wojewodę Gminnej Komisji Terenowej do szacowania skutków klęski żywiołowej- Komisja rozpocznie pracę w terenie.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód

Wolne miejsca na szkoleniach!

Urząd Gminy Sabnie informuje o wolnych miejscach na darmowe szkolenia pt.: Rolnik w sieci, Kultura w Sieci, Działam w sieciach społecznościowych i Rodzic w Internecie. Szkolenia będą odbywać się do końca sierpnia. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do zapisywania się na poszczególne szkolenia.