Informacja

INFORMACJA NA TEMAT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach  informuje, że  w dniu  12 08.2022  roku w godzinach:  8.00   –   12 00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2019 i posiadającym skierowanie będzie wydawana żywność w sali wiejskiej w Sabniach … Czytaj dalej

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Sabnie

25 lipca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników naboru wniosków złożonych przez samorządy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Z radością informujemy, że w Edycji 3 Programu dla jednostek samorządu terytorialnego na obszarze których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 764 000,00 zł na zadanie związane z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Kurowice.

Dofinansowanie to stanowi 98% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Skip to content