Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sabniach można składać wnioski o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają: 2100 złw gospodarstwie domowym  jednoosobowym 1500 zł w gospodarstwie domowym wieloosobowym Wnioski należy złożyć do dnia  31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca … Czytaj dalej

Skip to content