Przebudowa drogi w Tchórznicy Szlacheckiej

23 maja 2019 roku Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński,  oraz Skarbnik Gminy –  Katarzyna Kawczyńska, podpisali umowę o udzielenie dotacji za środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego  na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 345 w miejscowości Tchórznica Szlachecka”. Ogłoszono przetarg, w którym zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy WIKRUSZ, za kwotę 153.597,10  złotych.

W dniu 24 czerwca 2019 roku podpisano umowę na wykonawstwo. Odcinek drogi o dł. 770m będzie wykonany do końca września bieżącego roku.

Wójt Gminy Sabnie składa serdeczne podziękowania Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej, jak również całemu Zarządowi Województwa Mazowieckiego  za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe jest zrealizowanie zadania.

Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu prowadzony będzie w trybie otwartym.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są na stronie http://wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/21216

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

Należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej:

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w WFOŚiGW w Warszawie: 22 504 41 00 wew. 169.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

Zachęcamy rolników do zapoznania się z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Załącznik:
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń