Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie”

Zapraszamy dorosłych mieszkańców (powyżej 25 roku życia) gminy Sabnie na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie”. Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Celem projektu realizowanego przez Gminę Sabnie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, jest zwiększenie wśród osób dorosłych umiejętności  poruszania  się  w  sieci,  wiedzy na temat bezpieczeństwa  w  Internecie  i wzmocnienia  pozycji  na  rynku  pracy.  Istotnym  elementem  szkoleń  jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Dla uczestników szkoleń będzie dostępnych siedem tematów szkoleniowych:

Rodzic w internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Rolnik w sieci, Kultura w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Mój biznes w sieci.

Do uczestnictwa w szkoleniach mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 25 lat, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

W ramach każdego obszaru tematycznego planowane jest przeprowadzenia szkoleń w ilości 12 godz. Termin realizacji szkoleń zostanie ustalony po zebraniu grup szkoleniowych.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy. Zapraszamy!

Harmonogram funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul Armii Krajowej 4 w  Sokołowie Podlaskim,  tel. 25 781 74 59

 • poniedziałek  800-1200
 • wtorek   1300 – 1700
 • środa    1300 – 1700
 • czwartek  800-1200
 • piątek   800-1200

Ponadto można dokonywać zapisów w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej pod nr tel.25 781 74 59 lub elektronicznie na adres e-mail: nieodplatnapomocprawna@powiat-sokolowski.pl

2. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Honeste Vivere udzielający  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • poniedziałek –  Gmina Jabłonna Lacka – w godz. 1300 – 1700– świadczenie usług w lokalu Urzędu Gminy,
 • wtorek – Gmina Sabnie- w godz. 745 – 1145– świadczenie usług w lokalu Urzędu Gminy,
 • środa – Gmina Repki- w godz. 730 – 1130– świadczenie usług w lokalu Urzędu Gminy,
 • czwartek – Gmina Sterdyń- w godz. 1200 – 1600– – świadczenie usług w lokalu Urzędu Gminy Sterdyń przy ul. Seroczyńskiej 3,
 • piątek –  Gmina Jabłonna Lacka – w godz. 1300 – 1700– świadczenie usług
  w lokalu Urzędu Gminy  z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ponadto można dokonywać zapisów w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego pod nr tel. 506166212 lub elektronicznie na adres e-mail: 1tomaszsojka@gmail.com