Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

Zachęcamy rolników do zapoznania się z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Załącznik:
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

Manewry Strażackie w Tchórznicy Włościańskiej

W dniu 14 czerwca 2019 roku, w Zakładzie Stolarskim Sylwester Jabłoński,  w miejscowości Tchórznica Włościańska, odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sabnie.

W ćwiczeniach wzięło udział 43 strażaków z 7 jednostek OSP z terenu gminy Sabnie.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu:

  • rozpoznanie operacyjne obiektu
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia na szczeblu interwencyjnym
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności

Obecni na ćwiczeniach byli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim: bryg. mgr inż. Paweł Dmowski – dowódca JRG oraz bryg. mgr inż. Sławomir Iwański – naczelnik Wydziału Operacyjnego.

Wójt Gminy Sabnie oraz Komendant Gminny ZOSP RP gminy Sabnie składają serdeczne  podziękowania Panu Sylwestrowi Jabłońskiemu – właścicielowi zakładu, za zaangażowanie w organizację i umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń.