Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Sabnie odbiędzie się w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie dnia 15 maja 2019 r. o godz. 14:00.

Załącznik:
Postanowienie nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Podsumowanie konkursu religijnego dla Szkół Podstawowych

„W mocy Bożego Ducha – jestem misjonarzem w moim środowisku” – pod takim hasłem odbyła się IX Edycja Diecezjalnego Konkursu Religijnego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Jego podsumowanie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach 9 maja 2019 r. W uroczystości wziął udział ks. bp Tadeusz Pikus.

Zanim wręczono nagrody laureatom uczestnicy mieli okazję obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. W myśl hasła konkursu zaprezentowano owoce Ducha Świętego. Artyści przypomnieli postać św. Stanisława Kostki, którego dewizą były słowa: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”.

Dyplomy i nagrody poszczególnym laureatom wręczył ks. bp Tadeusz Pikus, Adam Skup – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Siedlcach, ks. kan. Krzysztof Mielnicki – Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej, Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Wyszyński.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli katechetów z terenu Diecezji Drohiczyńskiej. W konkursie wzięło udział 295 uczestników ze szkół podstawowych w terenu diecezji. Nadesłano 269 prac. Konkurs obejmował 3 kategorie: plastyczna klasy I – III, praca plastyczna klasy IV-VII lub praca literacka, projekt edukacyjny. Komisja konkursowa dokonując wyboru prac zwracała uwagę na realizację celów, zgodność z tematem oraz wkład pracy własnej. Komisja postanowiła, iż w 9 edycji konkursu dla szkół podstawowych zostanie nagrodzonych i wyróżnionych 51 uczniów i 4 katechetów.

Szczegółowy wykaz laureatów można pobrać klikając TUTAJ.

Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach, Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Fundacja MATER. Konkurs patronatem honorowym objęli: Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp Tadeusz Pikus, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum; patronatem medialnym zaś Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej oraz „Niedziela Podlaska”.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski
drohiczynska.pl

 

Mieszkańcy Gminy Sabnie dla Oli!

Czteroletnia Ola z Sokołowa Podlaskiego czeka na przeszczep szpiku kostnego. Szuka genetycznego bliźniaka jako dawcy. Gmina Sabnie i Stowarzyszenie „My dla Grodziska” zapraszają wszystkie chętne osoby do zarejestrowania się na plac obok kościoła parafialnego do Grodziska na niedzielę, 19 maja (godz. 07:30-14.00). Rejestracja trwa tylko 10 minut. Polega na pobraniu śliny i wypełnieniu formularza. Zapraszamy!

Lekcja samorządności w Gminie Sabnie

We wtorek 8 maja uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach udali się, w ramach lekcji historii, do Urzędu Gminy. Przewodnikiem po Urzędzie był Pan Mirosław Sobieski- Zastępca Wójta. W ciekawy sposób omówił strukturę Urzędu Gminy, wyjaśnił jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Gminy, opowiedział w jaki sposób Gmina Sabnie korzysta z funduszy Unii Europejskiej. Uczniowie obejrzeli salę konferencyjną, gabinet Pana Wójta, mieli także możliwość rozmowy z pracownikami Urzędu na temat ich pracy. Na koniec wizyty o swojej pracy opowiedział Pan Wójt – Ireneusz Piotr Wyszyński. Zachęcał także uczniów, aby w przyszłości zostali urzędnikami samorządowym, a dziś dbali poprzez różne działania o swoją „małą ojczyznę”.