Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, lub kwoty 764,00 zł,  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, iż

od dnia 1 sierpnia 2018 roku       

będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

drogą elektroniczną wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018 roku.