Urząd Gminy

Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
Tel. 25 787 41 90
Fax 25 787 42 49
e-mail: sekretariat@sabnie.pl

Struktura Organizacyjna

1. Wójt Gminy

2. Sekretarz Gminy

3. Skarbnik Gminy

4. Referat Organizacyjno – Społeczny

5. Referat Finansowy

6. Referat Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska

Skip to content