OSP Hołowienki

Rok założenia: 1918

Liczba członków: 34

Remiza: z 1969 roku

Wyposażenie:
samochód Star 2000 GBAM
Motopompa P05

Zarząd:

Prezes: Dariusz Dąbrowski
Wiceprezes-naczelnik: Marcin Kołodziejczuk
Wiceprezes: Krzysztof Siemieniuk
Sekretarz: Krystyna Oksięciuk
Skarbnik: Krystyna Hilaruk
Gospodarz: Piotr Świątek

Sukcesy:
W latach 1959-1999 gdy Komendantem OSP był Tadeusz Andrzejczuk jednostka z Hołowienek zajmowała czołowe miejsca na licznych zawodach sportowo-pożarniczych, zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.

Historia

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowienkach powstałą jako „straż ogniowa” dnia 20 listopada 1918 r. Założycielami byli: Jan Andrzejczuk, Józef Osipiak, Wincenty Banasiuk, Józef Romaniuk, Konstanty Kielemoniuk, Jan Szymański, Kazimierz Krasnodębski, Jan Filipczuk, Stanisław Filipczuk, Antoni Mielańczuk, Edward Klimczuk.

Prezesem został Stefan Wiktorzak, a komendantem dziedzic majątki w Grodzisku – Roman Żółkowski. Pierwsze mundur strażackie uszyła Kazimiera Wiktorzak (żona Stefana) z płótna lnianego robionego na krosnach. Jeszcze w roku 1918 powstał Amatorski Zespół Teatralny Straży Ogniowej, który wystawiał bardzo ambitne sztuki. Grano Zapolską, Słowackiego, Bałuckiego, Fredrę, Czechowa i wiele innych.

Pierwszą remizę drewnianą pobudowano w 1919 roku, a w 1936 roku na placu przekazanym nieodpłatnie przez Wincenta Banasiuka pobudowano kolejną, tym razem z pustaków. Obecna budowana była 2 lata i została oddana do użytku w 1969 r. – na 50 lecie straży.

W 1924 r. Straż otrzymała od społeczeństwa sztandar, który dzisiaj znajduje się w kościele w Zembrowie. Jego matką chrzestną była właścicielka majątku Sabnie – Józefa Wanda Mniszek (siostra Heleny). W roku 1959 komendantem OSP został Tadeusz Andrzejczuk. Była to osoba niezwykle zaangażowana i oddana dla straży. Swoją funkcję pełnił przez 40 lat. Dzięki jego pracy i determinacji jednostka otrzymała pierwszy samochód. Był to Żuk, który służył blisko 20 lat i 19 kwietnia 1990 roku został wymieniony na Żuka A-156. Obecny pojazd – Star 200 został oddany do użytku 28 października 1998 r.

W roku 1962 przez Powiatowego Komendanta OSP p. Jaszczuka została powołana żeńska drużyna. Była ona prowadzona przez panią Lucynę Maksimiak i odnosiła liczne sukcesy.

W 1969 r., na 50-cio lecie jednostki OSP w Hołowienkach, odbyło się otwarcie remizo-świetlicy i wręczenie sztandaru przekazanego przez społeczeństwo.

W 1978 roku, na 60-cie lecie straży, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie nakręciła film pt. „Przegląd Filmów Dokumentalnych na dużym ekranie”. Druhna Lucyna Maksimiak zorganizowała jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego 10 par strażackich.

Skip to content