Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt pn. Przebudowa instalacji technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody w Kurowicach – I etap” został dofinansowany ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu było wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na instalacji wewnętrznej technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody w Kurowicach.

Krótki opis inwestycji:

Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

 • budowa obiektu – proj. zbiorniki wody uzdatnionej pojemności każdy 100m3 wraz
  z wyposażeniem (rurociągi technologiczne, sondy hydrostatyczne, schody, włazy, drabinki, balustrady itp.),
 • budowa odstojnika wód popłucznych o pojemności całkowitej do 20m3 (dwa zbiorniki po 10 m3 każdy), wraz z wyposażeniem, tj. pompa zatapialna z tymczasowym sterowaniem gruszkami, włazy, sonda hydrostatyczna,
 • demontaż istniejących odstojników na wody popłuczne,
 • budowa stanowiska czerpania wody p.poż – hydrant DN80,
 • budowa schodów,
 • skarpę zbiorników,
 • budowa studni rozprężnej wraz z wymianą rurociągu grawitacyjnego do wylotu,
 • wymiana na nowy wylotu do rowu,
 • budowa hydrant p.poż,
 • połączenia międzyobiektowe sanitarne (oprócz podejść do neutralizatora oraz podejść do zbiornika na ścieki sanitarnej) wraz z wyprowadzeniem rurociągów w budynku powyżej posadzki i zakończeniem kołnierzami ślepymi,
 • połączenia międzyobiektowe elektryczne wraz z szafkami połączeniowymi,
 • przebudowa głównego zasilania elektrycznego wraz z podłączeniem do istniejącej szafy głównej i technologicznej SUW.

Całkowita wartość inwestycji:  1 662 678,30 zł.  Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie w kwocie 1 500 000,00 zł.

 

Skip to content