Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta.

Na poniższym wykazie ujęto dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu sokołowskiego, a także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Załącznik:
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie”

Zapraszamy dorosłych mieszkańców (powyżej 25 roku życia) gminy Sabnie na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie”. Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Celem projektu realizowanego przez Gminę Sabnie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, jest zwiększenie wśród osób dorosłych umiejętności  poruszania  się  w  sieci,  wiedzy na temat bezpieczeństwa  w  Internecie  i wzmocnienia  pozycji  na  rynku  pracy.  Istotnym  elementem  szkoleń  jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Dla uczestników szkoleń będzie dostępnych siedem tematów szkoleniowych:

Rodzic w internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Rolnik w sieci, Kultura w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Mój biznes w sieci.

Do uczestnictwa w szkoleniach mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 25 lat, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

W ramach każdego obszaru tematycznego planowane jest przeprowadzenia szkoleń w ilości 12 godz. Termin realizacji szkoleń zostanie ustalony po zebraniu grup szkoleniowych.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy. Zapraszamy!

Projekt „My dla Grodziska”

„My dla Grodziska” to pierwszy projekt realizowany w naszej miejscowości i pierwszy w gminie Sabnie, a zrealizowany dzięki środkom zdobytym z FIO.

FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) wspiera projekty poruszające rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawy, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.

Przystępując do konkursu chcieliśmy wyrazić chęci działania naszej społeczności, zaś rezultat wszystkich nas zaskoczył. Projekt trwał od września do listopada. W tym czasie udało się nam zrealizować główne założenia, a więc wspólnymi siłami uprzątnęliśmy teren za remizą, wybudowaliśmy altankę, zasadziliśmy żywopłot z tui oraz krzewy przy altance. Zakupiliśmy także pojemniki do segregacji śmieci. Działania te były poprzedzone warsztatami mówiącymi o zasadach budowy altan, mebli ogrodowych oraz zagospodarowania zieleni. W mniejszym zakresie cieszyły się prace budowy mebli ogrodowych – z pewnością było to spowodowane jesienną porą – zbudowaliśmy tylko jeden stół. Niestety nie udało się nam zorganizować pikniku, który miał być uroczystym oddaniem obiektu, gdyż pogoda nie sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu. Ustaliliśmy jednak, że do tych dwóch tematów wrócimy na wiosnę!

Mieszkańcy czynnie włączyli się w realizację projektu. Jako wolontariusze pracowało 20 osób. Byli to ludzie młodzi, młode małżeństwa a także starsi. Udało się nam zjednoczyć społeczność, bo tak naprawdę to było naszym głównym celem, a zdobyta dotacja była przysłowiową „marchewką”. Oprócz wolontariuszy, którzy pracowali przy wszystkich etapach, przychodziło do nas wiele osób zaciekawionych tym co tworzymy. Padały pytania: skąd pomysł, pieniądze, co będzie następne… Oferowali oni swoją pomoc przy następnych przedsięwzięciach. Podsumowując projekt „My dla Grodziska” możemy powiedzieć, iż lokalne społeczeństwo bardzo dużo skorzystało. Jesteśmy dumni ze stworzonego miejsca wypoczynku. W międzyczasie powstał tam jeszcze plac zabaw, na który przeznaczyliśmy fundusz wiejski.

Każdy, kto poświęcił swój czas, z satysfakcją spogląda na nasze dzieło. Nie ważne czy tylko pomagał sprzątać, czy wbijał gwoździe w dach altanki, malował deski, czy też kopał doły pod beton oraz krzewy. POKAZALIŚMY, ŻE W JEDNOŚCI SIŁA!

Grupa nieformalna „MY DLA GRODZISKA”