Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu prowadzony będzie w trybie otwartym.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są na stronie http://wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/21216

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

Należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej:

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w WFOŚiGW w Warszawie: 22 504 41 00 wew. 169.

Manewry Strażackie w Tchórznicy Włościańskiej

W dniu 14 czerwca 2019 roku, w Zakładzie Stolarskim Sylwester Jabłoński,  w miejscowości Tchórznica Włościańska, odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sabnie.

W ćwiczeniach wzięło udział 43 strażaków z 7 jednostek OSP z terenu gminy Sabnie.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu:

  • rozpoznanie operacyjne obiektu
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia na szczeblu interwencyjnym
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności

Obecni na ćwiczeniach byli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim: bryg. mgr inż. Paweł Dmowski – dowódca JRG oraz bryg. mgr inż. Sławomir Iwański – naczelnik Wydziału Operacyjnego.

Wójt Gminy Sabnie oraz Komendant Gminny ZOSP RP gminy Sabnie składają serdeczne  podziękowania Panu Sylwestrowi Jabłońskiemu – właścicielowi zakładu, za zaangażowanie w organizację i umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń.

Apel Wójta Gminy Sabnie do mieszkańców gminy o racjonalne korzystanie z wody

Z uwagi na suszę i wysokie temperatury powietrza w ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie na wodę w naszej gminie. W chwili obecnej, zwłaszcza w godzinach wieczornych, przewyższa ono możliwości produkcji wody ze studni głębinowych przez stację pomp w Sabniach i Kurowicach, dlatego też w niektórych miejscowościach naszej gminy mieszkańcy mają problem z wieczornym pobraniem wody zarówno do celów bytowych, jak i do pojenia zwierząt.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Sabnie apeluje do mieszkańców o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody.

Prosi się o zaniechanie podlewania ogródków czy trawników. Natomiast takie czynności jak pranie czy korzystanie ze zmywarek proszę dokonywać we wczesnych godzinach porannych, kiedy pobór wody jest mniejszy.

Musimy pamiętać, że brak wody do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospodarskich. W przypadku braku wody w hydrantach wzrasta znacznie zagrożenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasze ogródki i trawniki, a nawet uprawy mogą poczekać na deszcz, natomiast życie, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców jest rzeczą nadrzędną.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński