Informacja

W związku z otrzymanymi wynikami badań wody informuję, że jakość wody uległa poprawie. Komunikat dotyczący wody obowiązuje nadal do odwołania.

 

 

Informacja

Wójt Gminy Sabnie informuję, że z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie gminy  rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej. Kontrole prowadzone są z wykorzystaniem dronów oraz czujnika jakości powietrza.

Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od dnia 21 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach  ul. Główna 75, 08-331 Sabnie   przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystywania  niektórych źródeł ciepła   Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek   Komu przysługuje dodatek ? Dodatek dla gospodarstw domowych … Czytaj dalej

Skip to content