Otwarcie drogi w miejscowości Kolonia Hołowienki

W piątek, 7 października, miała miejsce uroczystość oddania do użytku drogi gminnej w miejscowości Kolonia Hołowienki. Długość przebudowanego odcinka wynosi 1215 m. Wykonano na nim nawierzchnię składającą się z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński, proboszcz parafii Zembrów ks. dr Piotr Arbaszewski, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Wdowiński oraz sołtys Justyna Danielak. Następnie droga została poświęcona. W spotkaniu ponadto udział wzięli: radni, pracownicy urzędu gminy oraz mieszkańcy miejscowości.

Podczas symbolicznego przecięcia wstęgi wójt Ireneusz Piotr Wyszyński zwrócił uwagę na znaczenie dróg lokalnych dla życia społeczności wiejskiej. Natomiast podczas swojej wypowiedzi radny Henryk Wdowiński podziękował wszystkim radnym za przeznaczenie w budżecie środków na inwestycję, natomiast wójtowi i pracownikom urzędu za jej sprawne wykonanie.

Przebudowa drogi kosztowała 183 872,85 zł, z czego 50 000,00 zł to dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków pochodzących z wyłączenia produkcji gruntów rolnych.

 

1 komentarz do “Otwarcie drogi w miejscowości Kolonia Hołowienki”

Dodaj komentarz

Skip to content