Zbliża się termin płatności II raty za odpady komunalne

Wójt Gminy Sabnie przypomina, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy na czas nie uregulują płatności otrzymają upomnienie stanowiące dodatkowy koszt w wysokości 11,60 zł.

Mając powyższe na uwadze, proszę mieszkańców o terminowe regulowanie należności.

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content