Obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Sabnie

Na podstawie art.16  i art.61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz.  z dnia 1 kwietnia 2013r. poz.4416) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do przeprowadzenia wyborów wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r. do Parlamentu Europejskiego.

Numer
obwodu
głosowania
 Granica obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1
 • Sołectwo Kupientyn: 61-69 nieparzyste, od 70 do końca,
 • Sołectwo Kupientyn (Kupientyn: 1-60, 62- 68 a parzyste, Jadwisin),
 • Sołectwo Kupientyn – Kolonia.
Wiejski Dom Kultury w Kupientynie
Kupientyn 98
08- 331 Sabnie
2
 • Sołectwo Grodzisk,
 • Sołectwo Hołowienki,
 • Sołectwo Sabnie,
 • Sołectwo Suchodół (Suchodół Szlachecki, Suchodół Włościański, Klepki)
 • Sołectwa: Chmielnik, Hilarów, Kostki-Pieńki (Kostki-Pieńki, Pieńki Suchodolskie).
Szkoła Podstawowa w Sabniach
ul. Słoneczna 1
08-331 Sabnie

Lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego.

3
 • Sołectwo Kurowice: 1-38a, 40-86 parzyste,
 • Sołectwa: Kolonia Kurowice, Kurowice: 39-61 nieparzyste, od 88 do końca,
 • Sołectwo Zembrów,
 • Sołectwa: Kolonia Hołowienki, Wymysły,
 • Sołectwo Tchórznica Włościańska,
 • Sołectwa: Stasin, Tchórznica Szlachecka.
Szkoła Podstawowa w Zembrowie
Zembrów 23
08-331 Sabnie
4
 • Sołectwa: Nieciecz Dwór, Niewiadoma,
 • Sołectwo Nieciecz Włościańska.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy Włościańskiej
Nieciecz Włościańska 30
08-331 Sabnie

 Lokale wyborcze w dniach głosowania otwarte będą
w godzinach 700 – 2100

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content