Przetarg pisemny ofertowy

Gmina Sabnie zaprasza do złożenia ofert na „Sprzedaż 2 piaskarek, zbiornika o poj. 50m3, zbiornika o poj. 2,5 m3, agregatu prądotwórczego będących własnością Gminy Sabnie”.

Opis przedmiotu:
Piaskarka – 2 szt. – służyły do zimowego utrzymania dróg, niekompletne, przystosowane do rozsiewania piasku i soli. Napędzane silnikiem spalinowym. Stan techniczny widoczny na załączonej dokumentacji fotograficzne.
Cena wywoławcza – 2.000 zł / sztuka

Zbiornik stalowy 0 poj. 2,5 m3 – wykonany ze stali, poziomu, zdemontowany z przepompowni, kompletny.
Cena wywoławcza – 1.500 zł

Zbiornik stalowy 0 poj. 50 m3 – wykonany ze stali, poziomu, zdemontowany z przepompowni w Niecieczy Włościańskiej,
Cena wywoławcza – 5.000 zł

Agregat prądotwórczy – sprawny technicznie, 6 cylindrowy silnik leyland, 40kW, zakupiony przez Gminę z demobilu wojskowego.
Cena wywoławcza – 4.000 zł

Załącznik:
przetarg pisemny ofertowy

Dofinansowanie udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2019 roku”. Umowę dotacji podpisano w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2019 r. Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości  2.262,45 zł, co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie zostanie odebrane i przekazane do unieszkodliwienia 17,171 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane jest przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński