Informacja na temat odbioru folii rolniczej

W  związku z otrzymaną informacją o odpłatnym odbiorze przez firmę komercyjną odpadów uprzejmie informuję, iż Gmina Sabnie przygotowuje wniosek do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program zakłada prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku działalności rolniczej, tj. folii, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BigBag. Zagospodarowanie odpadów będzie nieodpłatne dla rolników.

Rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o ilości odpadów proszeni są o zgłaszanie się  do Urzędu Gminy Sabnie, pokój Nr 8.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Sabnie

Zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 26.122,48 zł. Kwota dotacji stanowi 100% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęty był transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W II półroczu 2019 r.
z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 80,091 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2020. Realizacja przedmiotowego zadania w 2020 r. będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu
w Warszawie.

W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego czy organizacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkań przedstawiciele Banków Żywności zaprezentują ustawę
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i wynikające z jej zapisów możliwości działania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Terminy spotkań przedstawiają się następująco:

W jakim mieście? Kiedy? O której godzinie? Gdzie?
Warszawa 16 października, środa 9:00 – 11:00 sala konferencyjna na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszewie, ul. Jagiellońska 26
Ostrołęka 17 października, czwartek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna nr 105 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38
Płock 21 października, poniedziałek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna nr 13 na parterze w nowej części Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku, ul. Medyczna 19
Ciechanów 22 października, wtorek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27
Radom 23 października, środa 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a
Piaseczno 24 października, czwartek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna na II piętrze w budynku Centrum Biznesu, ul. Puławska 38
Wołomin 28 października, poniedziałek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3
Siedlce 29 października, wtorek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10
Żyrardów 30 października, środa 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4

Wstęp na spotkania jest wolny, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.