Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu
w Warszawie.

W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego czy organizacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkań przedstawiciele Banków Żywności zaprezentują ustawę
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i wynikające z jej zapisów możliwości działania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Terminy spotkań przedstawiają się następująco:

W jakim mieście? Kiedy? O której godzinie? Gdzie?
Warszawa 16 października, środa 9:00 – 11:00 sala konferencyjna na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszewie, ul. Jagiellońska 26
Ostrołęka 17 października, czwartek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna nr 105 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38
Płock 21 października, poniedziałek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna nr 13 na parterze w nowej części Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku, ul. Medyczna 19
Ciechanów 22 października, wtorek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27
Radom 23 października, środa 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a
Piaseczno 24 października, czwartek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna na II piętrze w budynku Centrum Biznesu, ul. Puławska 38
Wołomin 28 października, poniedziałek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3
Siedlce 29 października, wtorek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10
Żyrardów 30 października, środa 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4

Wstęp na spotkania jest wolny, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Szkolenie „Prawidłowa technologia uprawy kukurydzy. Szacowanie szkód łowieckich”

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE
PZDR W SOKOŁOWIE PODLASKIM

zaprasza na szkolenie

„Prawidłowa technologia uprawy kukurydzy. Szacowanie szkód łowieckich”

w dniu 10.10.2019r. (czwartek) o godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 3

Wykładowca: Pracownik MODR w Warszawie

Organizator: Monika Rytel

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13v ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) informuje, iż od dnia 3.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Informacje na temat stawek i procedury składania wniosków

Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program priorytetowy dotyczący „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym w celu przystąpienia do programu Urząd Gminy Sabnie prosi o zgłaszanie do Urzędu Gminy Sabnie (pokój nr 8) ilości nagromadzonych folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zgłoszenia można dokonać do 11 października 2019 r. (piątek) w Urzędzie Gminy, pokój nr. 8 w godz. 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku.