Odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Sabnie informuje, iż w lutym 2021 r. w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przewiduje się drugą zbiórkę tego typu odpadów.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Sabnie zainteresowani bezpłatnym odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski o w/w odpadach, w Urzędzie Gminy w Sabniach, pokój nr 8 w terminie do dnia 17.02.2021 r.

Rolnicy którzy złożyli lub złożą wniosek o odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani do dostarczenia tych odpadów we wskazane miejsce w konkretnym terminie, o którym zostaną powiadomieni telefonicznie. Odpady muszą być dostarczone w sposób selektywny, tj. folia biała oddzielne, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie. Folia po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z pozostałości.

Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Dodaj komentarz

Skip to content