Konferencja Regionalna SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W dniu 10 maja 2012 r. w Zespole Szkół w Sabniach odbyła się konferencja związana z założeniami ogólnopolskiego programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu sokołowskiego, węgrowskiego oraz zaproszeni goście: Mariusz Dobijański – Mazowiecki Wicekurator Oświaty; Joanna Kaniuk – dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach; Katarzyna Żelichowska – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzki Koordynator Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”; Marta Sosnowska – Wicestarosta Powiatu Sokołowskiego; Justyna Litewnicka – przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa; Andrzej Różycki – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Konferencja rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Sabniach. Montaż słowno- muzyczny dotyczył ochrony naszej planety – Ziemi.

Wojewódzki Koordynator Programu Katarzyna Żelichowska zaprezentowała cele, metody, procedury, standardy i narzędzia ewaluacji niezbędne do tworzenia szkół promujących zdrowie. Następnie przedstawicielki Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach opowiedziały o dokonaniach i sukcesach placówki. Na koniec głos zabrała dyrektor miejscowej szkoły – Anna Chmiel, prezentując historię Zespołu Szkół oraz zwracając szczególną uwagę na odnoszone przez uczniów sukcesy, współpracę z instytucjami wspierającymi nasze działania, a także inne realizowane w placówce programy i projekty. Szkolny koordynator – Małgorzata Kruza podsumowała działania szkół (szkoły podstawowej i gimnazjum) od chwili przystąpienia do programu w 2007 r. aż do chwili obecnej.

Więcej zdjęć…

Dodaj komentarz

Skip to content