Nowoczesny gabinet rehabilitacyjny w Sabniach rozpoczyna działalność

Dnia 28 marca 2011 (poniedziałek) rozpoczyna działalność nowowyremontowany Gabinet Rehabilitacyjny w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sabniach, będącym jednostką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Remont został wykonany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sabnie. Inwestycja kosztowała 90 000 zł. Za te pieniądze wyremontowano pomieszczenia i zakupiono nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

W gabinecie codziennie będzie przyjmował wykwalifikowany fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Rejestracja pacjentów jest prowadzona bezpośrednio w gabinecie oraz pod numerem telefonu 257874010.

Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia:


VI Sesja Rady Gminy w Sabniach

W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji radnego przez pana Sławomira Strzałę Rada Gminy w Sabniach dnia 24 marca 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu. W związku z pełnieniem przez pana Strzałę do momentu wygaśnięcia mandatu stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Gminy na te miejsce powołano panią Renatę Dąbrowską.

Rada Gminy w Sabniach podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Nabory uczestników do projektów finansowanych z EFS

Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu „NOWY ZAWÓD – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie” (bezpłatne kursy zawodowe dla rolników i członków rodzin rolników), który jest realizowany przez Urząd Gminy Sabnie (więcej informacji).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, że w roku 2011 zakończył się nabór uczestników do projektu pt. „Perspektywy”. Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy w roku 2012.

Promocja naszej strony internetowej

Na jednym z budynków Zespołu Szkół im. Heleny Mniszek w Sabniach został umieszczony banner promujący naszą stronę internetową. Prezentuje się on następująco:


Artykuły w serwisach internetowych o naszej stronie: