Gminne obchody Dnia Matki

26 maja 2011 r. w Sabniach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki, która została przygotowana przez Panie pracujące w Gminnej Bibliotece Publicznej.

O godzinie 11.00 w budynku biblioteki zebrali się zaproszeni goście: Panie reprezentujące wszystkie Matki z terenu Gminy Sabnie oraz przedstawiciele samorządu gminnego – Wójt Gminy Pan Ireneusz Piotr Wyszyński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Mikołajczuk oraz Sekretarz Gminy Pan Zbigniew Bocian.

W imieniu całej Gminy Sabnie, wraz z życzeniami szczęścia i pomyślności, Paniom zostały przekazane kwiaty jako wyraz szacunku, miłości oraz podziękowania za trud włożony w wychowanie.

W świątecznej atmosferze zaproszeni goście wspólnie obejrzeli występy artystyczne dzieci z drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Sabniach. Uroczystość została także uświetniona recytacją i śpiewem Pani Lucyny Maksimiak – znanej całej społeczności gminnej Poetki z Hołowienek.

Spektakl PaT w Zespole Szkół w Sabniach

Dnia 25 maja 2011 r. w Zespole Szkół w Sabniach odbyło się spotkanie z rodzicami, połączone z działaniem Pat/R programu Profilaktyka a Ty realizowanego przez Komendę Główną Policji. Rodzicom i zainteresowanym Mieszkańcom Gminy został zaprezentowany spektakl „Dzwonek” przygotowany przez zespół pod opieką Pana Inspektora Grzegorza Jacha. Następnie odbyła się dyskusja z rodzicami oraz zostały poruszone sprawy dydaktyczno-wychowawcze szkoły.

Na spotkaniu Zespół Szkół w Sabniach miał zaszczyt gościć:

 • Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim młodszego inspektora Pana Karola Szwalbe,
 • Wicestarostę Powiatu Sokołowskiego Panią Martę Sosnowską,
 • I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim podinspektora Pana Wiesława Nasiłowskiego,
 • Kierownika Posterunku Policji w Sabniach starszego sierżanta Pana Marcina Uścińskiego,
 • Powiatowego Koordynatora do spraw Profilaktyki i Uzależnień Panią Ewę Murawską.

Bezpłatne porady na temat możliwości dofinansowania planowanego przedsięwzięcia z funduszy europejskich

W Siedlcach działa Lokalny Punkt Informacyjny, do zadań którego należy nieodpłatne świadczenie usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Sabnie Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach w ramach tzw. Mobilnego Punktu w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie w dniu 08.06.2011 r. (środa) podczas dyżuru konsultanta udzieli odpowiedzi wszystkim chętnym na temat możliwość dofinansowania planowanego przedsięwzięcia oraz procedur aplikowania o dotację.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu

W dniach 19-21 maja 2011 r. odbył się cykl szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „NOWY ZAWÓD – SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SABNIE”.

Osoby biorące udział w projekcie zostały zapoznane z następującą tematyką:

 1. pisanie CV i listu motywacyjnego,
 2. poszukiwanie pracy przy pomocy środków przekazu – prasy i Internetu,
 3. korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 4. sporządzanie biznes planów,
 5. procedury rejestrowania działalności gospodarczej.

W ramach cyklu szkoleń uczestnicy odwiedzili Centrum Kształcenia „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” w Mursach Starych.

W najbliższym czasie uczestnicy projektu rozpoczną szkolenia zawodowe:

 1. Prawo jazdy kat. C (5 osób)
 2. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (3 osoby)
 3. Kadry i płace z programem komputerowym (1 osoba)
 4. Bukieciarstwo i florystyka z elementami decoupage (1 osoba)
 5. Kasa fiskalna z obsługą komputera (5 osób)
 6. Operator koparko-ładowarki (4 osoby)
 7. Operator żurawia samojezdnego (1 osoba)

Celem ogólnym projektu jest wsparcie inicjatywy edukacyjnej pozwalającej na podniesienie aktywności zawodowej 20 rolników i członków rodzin rolników (10 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu Gminy Sabnie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Sabnie informuje, że w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sabnie oraz rozesłane do 3 potencjalnych wykonawców zapytanie o cenę 20 szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „NOWY ZAWÓD – SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SABNIE” nr POKL.09.05.00-14-524/10 w przewidzianym terminie wpłynęły dwie oferty, wszystkie zostały poddane procedurze ofert. Inne oferty nie wpłynęły.

Pełna treść informacji