Odnawialne źródła energii z dofinansowaniem – nabór deklaracji od Mieszkańców

Wójt Gminy formuje, że Gmina Sabnie rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Poziom dofinansowania wynosi aż do 80% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23%.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet udziału w Projekcie. Są one dostępne na stronie internetowej Gminy Sabnie (poniżej) oraz  w Urzędzie Gminy w pokojach nr 7 i 9.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Mieszkaniec który wypełni ankietę udziału w projekcie powinien uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE, pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE w wysokości :

  1. instalacja solarna – 110,70 zł
  2. instalacja fotowoltaiczna – 190,65 zł.
  3. pompa ciepła – 246,00 zł

Formularz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE dostępny jest na stronie internetowej Gminy Sabnie lub w Urzędzie Gminy.

Wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016r.

Wypełnione deklaracje (wraz z umowami na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE) można składać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Sabnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Okres składania deklaracji:
4 kwietnia – 15 kwietnia 2016 r.

Dnia 1 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będą mogli Państwo uzyskać wszelkie informacje na temat planowanego projektu.

 

Załączniki:

  1. Ankieta uczestnictwa w Projekcie
  2. Umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE

Dodaj komentarz

Skip to content