Apel o racjonalne korzystanie z wody

Z uwagi na długotrwałą suszę i wysokie temperatury powietrza w ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie na wodę w naszej gminie. W chwili obecnej, zwłaszcza w godzinach wieczornych, przewyższa ono możliwości produkcji wody ze studni głębinowych przez stację pomp w Sabniach i Kurowicach, dlatego też w niektórych miejscowościach naszej gminy mieszkańcy mają problem z wieczornym pobraniem wody zarówno do celów bytowych, jak i do pojenia zwierząt.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Sabnie apeluje do mieszkańców o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody. Prosi się o zaniechanie podlewania ogródków czy trawników. Natomiast takie czynności jak pranie czy korzystanie ze zmywarek proszę dokonywać we wczesnych godzinach porannych, kiedy pobór wody jest mniejszy. Musimy pamiętać, że brak wody do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospodarskich. W przypadku braku wody w hydrantach wzrasta znacznie zagrożenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasze ogródki i trawniki, a nawet uprawy mogą poczekać na deszcz, natomiast życie, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców jest rzeczą nadrzędną.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content