XLIII/2018 Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na  XLIII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2018r. (wtorek ) o godzinie 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Sabnie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sabnie w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Sabnie na lata 2018 -2020”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
  • Rozpatrzenie  wniosku o nadanie statusu  budynku socjalnego.
 13. Przyjęcie protokółu  Nr XLII/2018 z Sesji  Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018r.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content