Inwestycje

„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie: deptak śladami Jadźwingów”

Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2014

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kurowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sabnie

Budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma

Odbudowa mostu w miejscowości Niewiadoma w ciągu drogi gminnej Nr 390607W w km 3+717

Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnego

Zakup pontonu RIB z silnikiem i lawetą

Sprzęt dla jednostek z terenu Gminy Sabnie

Wykonanie chodnika w miejscowości Tchórznica

Remont chodnika w miejscowości Suchodół

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kupientyn

Remont budynku po starej sali gimnastycznej z przystosowaniem pod sale przedszkolne

Utworzenie wiejskich placów zabaw w Kupientynie i w Zembrowie

Zakup wyposażania do gabinetu stomatologicznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej – Zespole Szkół w Sabniach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Wymiana pokryć azbestowo-cementowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gabinet rehabilitacyjny w Ośrodku Zdrowia w Sabniach

Sala zabaw w Zespole Szkół w Sabniach

Modernizacja systemu grzewczego w placówkach edukacyjnych

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Drogi gminne: Kupientyn-Nieciecz i ul. Słoneczna w Sabniach

Chodnik w miejscowości Kupientyn

Chodnik w miejscowości Grodzisk

Sala gminastyczna przy Zespole Szkół w Sabniach

Blok żywieniowy przy Zespole Szkół w Sabniach

Stacja Uzdatniania Wody

Droga gminna do miejscowości Chmielnik

Wielofunkcyjne boisko szkolne w Sabniach

Chodnik w miejscowości Zembrów

Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Nieciecz Dwór i Stasin

Droga gminna Kupientyn – Nieciecz

Skip to content