Chodnik w miejscowości Kupientyn

Okres realizacji: 2008-2009

Inwestycja: Chodnik na długości 1194m i szerokości 2m wraz z zatoką autobusową przy drodze krajowej nr 63.

Koszty:

  • koszt całkowity – 511.369,10 zł
  • 50% – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • 50% – Gmina Sabnie

Obecnie:

Dodaj komentarz

Skip to content