Zakup pontonu RIB z silnikiem i lawetą

dla rozwoju Mazowsza

 

Zakup sprzętu specjalistycznego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego: pontonu RIB z silnikiem i lawetą w związku z budową zbiornika retencyjnego Niewiadoma, obiektu zbiornika głównego Niewiadoma

Wartość zakupionego sprzętu: 110.081,12 zł

sabnie.pl

Zakupiono w ramach projektu „Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt Zbiornik główny Niewiadoma”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Tytuł projektu: „Budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma, obiekt Zbiornik główny Niewiadoma”
Całkowity koszt realizacji projektu – 14 202 699,99 zł
Wartość dofinansowania – 12 072 294,99 zł
Beneficjent – Gmina Sabnie
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2009 – 30.06.2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

dla rozwoju Mazowsza

Dodaj komentarz

Skip to content