Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Nieciecz Dwór i Stasin

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Tytuł operacji: Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Nieciecz Dwór i Stasin

Całkowity koszt: 158 660,33 zł
Dofinansowanie: 98 009,00 zł
Beneficjent: Gmina Sabnie

Inwestycja:
wykonanie sieci wodociągowej Nieciecz Dwór – 1966 mb
wykonanie sieci wodociągowej Stasin – 875 mb

Skip to content