Remont chodnika w miejscowości Suchodół

Inwestycja: Inwestycja na drodze kategorii krajowej realizowana przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, przy współudziale Gminy Sabnie. Długość chodnika 500 m.

Koszty:
Gmina Sabnie wykonała dokumentację projektową chodnika niezbędną do realizacji inwestycji.

Dodaj komentarz

Skip to content