OSP Sabnie

Rok założenia: 1958

Liczba członków: 57

Historia

Początki

Ochotnicza Straż Pożarna w Sabniach powstała w 1958 roku, jej założycielami byli mieszkańcy wsi Sabnie. Pierwszym prezesem jednostki został Kazimierz Kotowski, zaś naczelnikiem – Jan Osipiak.

W 1960 roku w czynie społecznym rozpoczęto budowę strażnicy, którą szybko ukończono.

Z OSP Hołowienki nasza jednostka otrzymała pompę ręczną. Do pożarów jeżdżono konno wozem z pompą i beczką wody. W strażnicy zaczęto organizować zabawy taneczne.

W następnych latach Gmina zakupiła motopompę Po-3, która zastąpiła pompę ręczną. W 1975 jednostka otrzymuje z komendy Powiatowej PSP pierwszy samochód Star 26 GBAM. Następnym prezesem OSP Sabnie zostaje Roman Nowoszek a naczelnikiem Tadeusz Iwaniuk.

Prężny rozwój

W 1987 roku następuje wymiana zarządu, założyciele przekazują zarządzanie jednostką swoim następcom. Prezesem zostaje Mirosław Kobus, naczelnikiem Leszek Iwaniuk.

W 1988 funkcję Prezesa obejmuje Sławomir Kotowski, który sprawuje ją do dnia dzisiejszego. Rok 1988 dla jednostki jest rokiem szczególnym, jednostka na XXX lecie działalności otrzymuje z Komendy Powiatowej PSP nowy samochód gaśniczy Stara 200 GBM. Organizowane są zabawy taneczne, z których dochód w całości idzie na rozwój jednostki, dzięki cudzemu następuje jej rozkwit. Z uzyskanych pieniędzy jednostka zakupuje wyposażenie świetlicy oraz sprzęt strażacki, prowadzona jest również rozbudowa strażnicy.

W 1994 roku jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez jej członków oraz niezrzeszonych w OSP mieszkańców wsi.

W 1994 roku jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez jej członków oraz niezrzeszonych w OSP mieszkańców wsi. W tym samym roku w strażnicy zostało zamontowane selektywne alarmowanie, rozpoczęła się również budowa garaży.

Własnymi siłami, przy pomocy KG PSP, ZW OSP RP, ZG OSP RP, PZU oraz gminy oddajemy je do użytku w 1996 roku.

Czasy najnowsze – OSP Sabnie w KSRG i nowe pojazdy

W 1997 roku jednostka wstępuje do KSRG. Otrzymuje z KG Policji drugi samochód Jelcz Hydromila, który sami przerabiamy na samochód gaśniczy.

W 2000 i 2001 roku pojazdy Star i Jelcz zostały skarosowane.

W 2001 roku funkcję Naczelnika obejmuje Adam Miściorak.

W 2004 roku otrzymujemy nowy, trzeci samochód Ford z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska , a wyposażenie z PZU S.A. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ogółem w przeciągu kilku lat pozyskaliśmy z zewnątrz środki w wysokości prawie 150 tys, za które kupiliśmy sprzęt pożarniczy i umundurowanie.

W 2005 roku rozpoczynamy budowę budynku garażowego z zapleczem gospodarczym, którego budowa w chwili obecnej dobiega końca.

W obecnej chwili jednostka skupia w swoich szeregach 78 członków – 40 czynnych, 7 honorowych, 17 wspierających, 7 MDP. Uczestniczy około 30 razy w roku w akcjach ratowniczo-gaśniczych, bierze udział w zawodach sportowo – pożarniczych.

Pojazdy

  • FORD Transit
  • MAN

Zarząd

Prezes: Sławomir Kotowski
Wiceprezes-naczelnik: Cezary Nowoszek
Wiceprezes: Andrzej Strąk
Z-ca naczelnika: Marek Wyszyński
Sekretarz: Jarosław Kobus
Skarbnik: Łukasz Marcjaniuk
Gospodarz: Krzysztof Saczuk
Członek: Szymon Benedykciuk

Galeria

Skip to content