Informacje ogólne

Położenie Gminy Sabnie na mapie Polski

Gmina Sabnie położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego.

Należy do powiatu sokołowskiego (Sokołów Podlaski) i sąsiaduje z następującymi gminami: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Sterdyń, Jabłonna Lacka i Repki. Zajmuje obszar 108 km2, co stanowi 9,5% powierzchni powiatu.

Pod względem fizyczno-geograficznym Gmina Sabnie położona jest na Wysoczyźnie Siedleckiej, a pod względem historyczno-kulturowym na Podlasiu Południowym.

Przez Gminę Sabnie przepływa rzeka Cetynia, generalnie kierująca się z południa na północ. Tworzy ona niezwykle malowniczą dolinę, w której skupiło się najstarsze osadnictwo na tym terenie. Gmina leży w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, a w odległości około 10 km przepływa rzeka Bug.

Dzięki wzniesieniom morenowym obszar jest urozmaicony pod względem krajobrazowym. W pobliżu miejscowości takich jak Kupientyn, Nieciecz Włościańska, Niewiadoma, Grodzisk uwidacznia się gwałtowna różnica poziomów. Na terenie gminy waha się ona w granicach 120 m – 170 m.

Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji proekologicznej jaką docelowo będzie zbiornik retencyjny na rzece Cetynii pod nazwą Zbiornik Niewiadoma o powierzchni około 50 ha lustra wody. Zostanie on oddany do użytku w pierwszej połowie 2013 roku. Poprzedza go zbiornik wstępny Kupientyn, który został oddany w 2004 r. (więcej informacji na podstronie Zbiornik Niewiadoma)

Gmina posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Warszawą (100 km) – stolicą Polski i województwa mazowieckiego, a także Siedlcami (40 km) – ośrodkiem o charakterze subregionalnym. Miejscowość Sabnie leży przy drodze krajowej numer 63.

Większość miejscowości posiada dobry dojazd do Sokołowa Podlaskiego dwoma drogami: wspomnianą drogą krajową numer 63 i powiatową relacji Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka.

W skład Gminy wchodzi 20 sołectw, a zamieszkuje ją 4,140 mieszkańców. (więcej informacji na podstronie Miejscowości)

Gmina Sabnie jest gminą typowo rolniczą. Rolnicze formy użytkowania ziemi są podstawową formą korzystania z zasobów naturalnych na terenie gminy. Użytki rolne zajmują obszar 8044 ha, lasy i grunty leśne 2446 ha.

Na terenie gminy Sabnie znajdują się rolnicy specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej i bydła. Jedno z gospodarstw zajmuje się hodowlą macior i odchowem małych prosiąt. Jest również kilkunastu rolników specjalizujących się w produkcji mleka i zajmujących się odchowem młodego bydła. Są również osoby prowadzące działy specjalne-produkcja pieczarek. (więcej informacji na podstronie Rolnictwo)

Więksi przedsiębiorcy gminy zajmują się przemysłem drzewnym, handlowym i transportowym. (więcej informacji w Katalogu Firm)


Pokaż Gmina Sabnie na większej mapie

Skip to content