OSP Suchodół

Rok założenia: 1933

Liczba członków: 41

Historia

Mieszkańcy wsi Suchodół w celu niesienia pomocy ludziom, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami w 1933 roku założyli Ochotniczą Straż Pożarną w Suchodole.

Remiza

Budynek remizo-świetlicy z salą, zapleczem kuchennym i garażem został wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców Suchodołu w latach 1955 -1956.

Działalność

Jednostka OSP Suchodół posiada dwie drużyny sportowo-pożarnicze: męską i żeńską. Każdego roku biorą one udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz co dwa lata w powiatowych.

Sukcesy

  • drużyna dziewcząt od 3 lat zajmuje 1 miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych,
  • 3 miejsce drużyny żeńskiej w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych,
  • drużyna męska wielokrotnie znajdowała się na podium w gminnych zawodach.

Wyposażenie

  • Star 244L
  • motopompa PO2

Zarząd

Prezes: Maciej Flażyński
Wiceprezes-naczelnik: Maciej Sejbuk
Wiceprezes: Wojciech Sobieski
Sekretarz: Damian Tatko
Skarbnik: Mariusz Gotowicki
Gospodarz: Daniel Barbachowski
Członek: Mirosław Sobieski

Galeria

Skip to content