Utworzenie wiejskich placów zabaw w Kupietynie i Zembrowie

Koszty: 20 000 zł

sabnie.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Utworzenie wiejskich placów zabaw
w Kupientynie i Zembrowie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dodaj komentarz

Skip to content