Wymiana pokryć azbestowo-cementowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wymiana pokryć azbestowo- cementowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.748,90 zł

Wójt Gminy Sabnie informuje, iż uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 19 748,90 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2011 roku.

Z dofinansowania skorzystało 22 właścicieli nieruchomości, od których odebrano azbest w łącznej ilości 3336 m2.

Dodaj komentarz

Skip to content