Przedszkole w Kupientynie bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Przedszkole w Kupientynie bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,, Idź Ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – działania wychowawcze: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
WRZESIEŃ
Zadanie  nr 1
Zapoznanie dzieci z autorami książek o Koziołku –Matołku: z Kornelem Makuszyńskim i Marianem Walentynowiczem ( wyjaśnienie pojęć: pisarz, rysownik) oraz postacią Koziołka Matołka. W ciągu miesiąca przeczytanie przygody Koziołka.
Zadanie nr 2
Zorganizowanie w sali „ Kącika Koziołka Matołka”.

Dodaj komentarz

Skip to content