Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem Głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn – Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma, przyjętego  Uchwałą Nr XIX/86/2016  z dnia 03 marca 2016r.

 

W związku z zamiarem przystąpienia przez Radę Gminy Sabnie w miesiącu listopad 2020r. do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem Głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn – Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma, przyjętego  Uchwałą Nr XIX/86/2016  z dnia 03 marca 2016r., zawiadamiam o możliwości  składania przez zainteresowanych wniosków o zmianę ww. planu.

 

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Sabnie, ul. Główna 73,
08-331 Sabnie,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020r.

Po upływie tego terminu  wnioski nie będą mogły być uwzględnione.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której wniosek dotyczy.

 

Wójt

Ireneusz Piotr Wyszyński

 

Dodaj komentarz

Skip to content