Nie palmy śmieci w domowych piecach!

Wójt Gminy Sabnie apeluje do mieszkańców gminy! Palenie śmieci w piecach, kotłach, ogniskach jest szkodliwe dla zdrowia  i środowiska oraz zabronione przez prawo.

Spalanie odpadów jest możliwe tylko w instalacjach do tego przeznaczonych tzw. spalarniach odpadów. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł. lub grzywna do 5000 zł., gdy sprawa trafi do sądu.

Podczas spalania w paleniskach domowych odpadów takich jak: plastik, odpady gumowe, tworzywa sztuczne, odpady z płyt wiórowych, podkładów kolejowych, mebli uwalnianie są do powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje.

Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe.

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, powietrze, glebę i wodę!

smieci

Dodaj komentarz

Skip to content