Współpraca zagraniczna w celu rozwoju infrastruktury

W dniach 9-10 listopada Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński wraz z pracownikami uczestniczył w wyjeździe do miasta Kamionka Bużańska, w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Jego celem było spotkanie z miejscowymi władzami, na czele z głową rejonu kamienieckiego Tarasem Keleberdą, merem miasta Kamionka Bużańska Olegiem Omelianem, wójtem Dobrotworu Romanem Nikołajewem i wójtem Starego Dobrotworu Olegiem Prokopeyko. Podczas wyjazdu omówiono założenia wspólnego projektu, planowanego do złożenia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, mającego na celu rozwój inwestycji w zakresie ochrony środowiska i turystki w partnerskich gminach w Polsce i na Ukrainie.

Dodaj komentarz

Skip to content