Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2016 r.

Wójt Gminy Sabnie informuje, że Gmina Sabnie otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację  na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2016 r.” Umowę dotacji podpisano w Warszawie w dniu  20.07.2016r. Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Z dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest skorzystało 12 właścicieli nieruchomości. Łącznie odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 33,36 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane było przez: ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

tablicaazbest

Dodaj komentarz

Skip to content