Uwaga! Staże i szkolenia dla młodych!

CZAS NA ZMIANE plakat A3 X4

W Siedlcach ruszył nowy projekt aktywizacyjny. Poszukują młodych chętnych do pracy oraz pracodawców. Pierwsze szkolenia już w wakacje.

Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) to organizacja pozarządowa, która ma wieloletnie doświadczenie
w realizacji projektów wspierających zatrudnienie. Stowarzyszenie niedawno pozyskało 1 078 932,10 zł na realizację projektu „Czas na zmianę!” w okręgu siedlecko-ostrołęckim, projekt był na pierwszym miejscu listy rankingowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Trwa nabór uczestników nieodpłatnych szkoleń i płatnych staży. LOS zaprasza do udziału młode kobiety
i mężczyzn do 29 roku życia, bezrobotnych bądź niepracujących, którzy nie uczą się w trybie dziennym.
Co ciekawe, żeby się zakwalifikować, nie muszą być zarejestrowani w urzędzie pracy, natomiast mogą uczyć się zaocznie lub wieczorowo. Najważniejsze to chęć do pracy i podnoszenia kwalifikacji, ale można uzyskać wsparcie psychologa i doradcy zawodowego którzy pomogą ukierunkować działania. W ramach projektu odbędą się też warsztaty z asertywności, radzenia sobie ze stresem czy autoprezentacji, oraz warsztaty efektywnego poszukiwania pracy. Mile widziane są osoby niepełnosprawne, osoby mające problemy z poruszaniem się proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania w dogodnej lokalizacji.

– Pomoc uzyska 76 młodych kobiet i mężczyzn. – mówi Aneta Czarnocka, pracownik biura projektu. – Zdobędą kwalifikacje w zawodach: pracownik biurowy, monter z uprawnieniami energetycznymi  G1, G2, G3 oraz opiekun/ka osób starszych. Szkolenia zakończą się egzaminem lub certyfikatem.

Najlepsi wezmą udział w 4-miesięcznych stażach. I tu apel do pracodawców: Przedsiębiorco! Poszukujesz młodych, wykwalifikowanych pracowników? LOS przeszkoli dla Ciebie przyszłą kadrę w powyższych zawodach. Swoich przyszłych pracowników wdrożysz do zadań podczas stażu.

Projekt jest realizowany wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, zamieszkałych w powiatach: m. Siedlce, powiat siedlecki, łosicki, sokołowski, makowski, m. Ostrołęka, ostrołęcki, przasnyski.

Biuro Projektu „Czas na zmianę!” mieści się w centrum miasta, przy ul Świętojańskiej 7, na II piętrze (w bramie naprzeciwko Sali Podlasie), czynne jest w godzinach 8-12. Informacje o projekcie można uzyskać także na stronie www.los.lublin.pl/czasnazmiane, pod numerami telefonu 507-153-390 i 507-153-337.

——

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Realizuje go Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14, 20-112 Lublin w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.05.2016 r. do 31.05.2017 r.
Wartość projektu: 1 135 718,01zł
Wartość dofinansowania: 1 078 932,10zł
Dofinansowanie projektu z UE: 957 183,13 zł

loga

 

Dodaj komentarz

Skip to content