Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Sabnie

okladka

W obecnej perspektywie finansowej funduszy unijnych bardzo ciężko gminom pozyskiwać środki zewnętrzne na budowę i przebudowę dróg.   – Dofinansowanie na budowę dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 można pozyskać tylko na te odcinki, które łączą się z transeuropejską siecią transportową, a ta przebiega tylko przez niewielką część samorządów – tłumacz wójt gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński.   – Ponadto przy rozdysponowaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyjęto bardzo dziwny algorytm udzielania punktów, który niemal uniemożliwia otrzymanie dotacji samorządom z terenu powiatu sokołowskiego – dalej wyjaśnia wójt gminy Sabnie.

Budowa dróg z własnych środków

Z powodu braku możliwości pozyskania dotacji na budowę dróg samorząd gminy Sabnie zdecydował się na realizację przebudowy dróg gminnych z własnych środków.   – Znaczne wydatki na budowę zbiornika Niewiadoma ograniczały nam możliwość wykonywania inwestycji drogowych w latach poprzednich, ale dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy udało nam się sprawnie wytypować w tym roku do przebudowy aż pięć odcinków – mówi Ireneusz Piotr Wyszyński.

W czerwcu na terenie gminy Sabnie wykonano przebudowę następujących dróg:

  • na odcinku Kupientyn – Budy Kupientyńskie o długości 450 metrów,
  • biegnącej przez Nieciecz Dwór o długości 480 metrów,
  • w miejscowości Sabnie od ul. Głównej do tzw. drogi „zagumiennej” o długości 135 metrów,
  • w miejscowości Suchodół Szlachecki od drogi krajowej w kierunku wschodnim o długości 235 metrów,
  • w miejscowości Zembrów do młyna o długości 200 metrów.

Pierwszy etap budowy obwodnicy Sokołowa

W 2014 roku wójt Wyszyński przedstawił koncepcję budowy północnej obwodnicy Sokołowa Podlaskiego.   – Prezentowałem samorządowcom z terenu naszego powiatu pomysł aby do Regionalnego Instrumentu Terytorialnego włączyć zadanie polegające na wykonaniu drogi asfaltowej z Kupientyna do Bud Kupientyńskich – przypomina wójt Wyszyński.   – To jedyne brakujące ogniwo, które pozwoliłoby na objazd miasta, tym samym łącząc drogę krajową nr 63 w Kupientynie z drogą wojewódzką nr 627 i drogą krajową nr 62 w Sokołowie Podlaskim.   – Takie rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu przejazdu dla pojazdów poruszających się na trasie Warszawa – Zambrów oraz skrócenie czasu i odległości dla kierujących się w kierunku zakładów mięsnych. Obwodnica przebiegałaby przez drogę kategorii gminnej (gmina Sabnie), następnie gminę Sokołów Podlaski i miasto – tłumaczy wójt gminy Sabnie.   – Niestety przedstawiciele pozostałych samorządów z terenu naszego powiatu nie byli zainteresowani realizacją tej inwestycji. W tym roku wykonaliśmy odcinek o długości 450 metrów z własnych środków. Jeszcze jeden lub dwa etapy i obwodnica będzie gotowa. Skorzystają na tym mieszkańcy naszej gminy, a także całego powiatu – tłumaczy Ireneusz Piotr Wyszyński.   – My możemy liczyć tylko na siebie. Powiat realizując inwestycje drogowe otrzymuje środki od gmin. Nam takich funduszy nikt nie przekazuje – dodaje wójt.

Kolejne inwestycje drogowe w tym roku

– Do połowy września zostanie wykonana przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Hołowienki na długości około 1300 metrów. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 50 tysięcy złotych ze środków związanych z wyłączeniem spod produkcji gruntów rolnych. Na dzień dzisiejszy to jedyne realne źródło dotacji na inwestycje drogowe – wyjaśnia wójt Ireneusz Piotr Wyszyński.

Gmina Sabnie planuje jeszcze inne inwestycje drogowe w tym roku.   – Jeszcze w sierpniu zostanie wykonany remont tzw. „drogi zagumiennej” w miejscowości Grodzisk i drogi Hilarów – Skibniew. Na ten cel przeznaczyliśmy 50 tysięcy złotych. Planujemy przy pomocy rozściełacza rozprowadzić kruszywo łamane i zastabilizować je walcem. To dopiero pierwszy etap przebudowy drogi Hilarów – Skibniew. Z powodu dużego ruchu ciężkich pojazdów na tym odcinku należy wykonać dobrą jakościowo podbudowę. Przebudowa całej drogi opiewa na dużo ponad milion złotych. Mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się wykonać kolejne etapy tej inwestycji – wyjaśnia wójt Wyszyński.

Dodaj komentarz

Skip to content