Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2016 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski dotyczące gruntów położonych na terenie Gminy Sabnie należy składać w Urzędzie Gminy Sabnie, pok. nr 4.

Informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wzór wniosku

Dodaj komentarz

Skip to content