Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zagospodarowanie działki nr 475 w Sabniach

Wójt Gminy Sabnie zaprasza
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Zagospodarowanie działki nr 475 w Sabniach poprzez jej utwardzenie i usytuowanie małej architektury”

jako zamówienia poniżej 14 tys. euro

PLIKI:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami (Zał. od 1 do 3).
  2. Projekt budowlany.
  3. Przedmiar robót.

Dodaj komentarz

Skip to content