Spotkania z mieszkańcami dotyczące nowego systemu śmieciowego

Dnia 1 lipca zmieni się sposób odbioru odpadów od mieszkańców. Jest to związane z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniach 9 – 17 kwietnia Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński, wraz z pracownikami urzędu, uczestniczył w spotkaniach informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na spotkaniach omówiono nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami ustawy i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie, wprowadzonym uchwałą Rady Gminy w Sabniach.

Podczas spotkań mieszkańcom udostępniono formularze wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych, które w imieniu mieszkańców Urząd Gminy przekaże dotychczasowemu odbiorcy śmieci. Przekazano także broszury dotyczące sposobu segregacji odpadów. Spotkania cieszyły się dużym powodzeniem.

Dodaj komentarz

Skip to content