XVIII Sesja Rady Gminy w Sabniach

27 kwietnia 2012 roku (piątek) o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy w Sabniach. Zapraszamy Mieszkańców, media oraz z wszystkich zainteresowanych. Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Sabnie – informacja.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjecie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty.
 8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym.
 9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sabnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji Rady Gminy ds. ochrony środowiska.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2012 – 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
 17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Przyjęcie protokółu Nr XVII z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 15 marca 2012 .
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content