Podsumowanie diecezjalnego konkursu misyjnego MISJE SŁUŻBĄ CZŁOWIEKOWI

18 kwietnia w Zespole Szkół w Sabniach odbyło się podsumowanie diecezjalnego konkursu misyjnego zatytułowanego: „Misje służą człowiekowi”.

Jego organizatorami były: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie
z jego dyrektorem ks. dr Krzysztofem Mielnickim oraz Zespół Szkół, w Sabniach z dyrektor mgr Anną Chmiel oraz katechetą Małgorzatą Kruzą , przy współpracy z  Gminą Sabnie i parafią w Grodzisku.

W uroczystości uczestniczył także biskup drohiczyński Antoni Dydycz, wójt Gminy Sabnie, przedstawicielka Kuratorium Oświaty, proboszcz parafii Grodzisk, inni duszpasterze, siostry zakonne i katecheci, przybyli wraz z dziećmi nagrodzonymi w konkursie.

Spotkanie rozpoczął program artystyczny, przygotowany przez uczniów szkoły z Sabni, w którym zastały ukazane problemy, z jakimi borykają się ludzie, w tym także chrześcijanie na różnych kontynentach świata.

Swoimi doświadczeniami misyjnymi podzieliła się z przybyłymi Anna Ciereszko z Białegostoku, która jako świecka wolontariuszka pomagała Siostrom Misjonarkom Św. Rodziny w Zambii.

Z koncertem wystąpił także sokołowski zespół „Voci Cantati”.

Ks. bp Antoni Dydycz w swoim przemówieniu podkreślił potrzebę zainteresowania problematyką misyjną dzieci i młodzież, zarówno w dziele pomocy duchowej i wsparcia materialnego, jak też nastawienia na możliwość posługi, jako woluntariusze, a być może tajże jako duchowni misjonarze. Mówił on także o świadectwie wiary ludzi w krajach misyjnych, które stanowi dla nas wielkie wyzwanie. Podziękował on także za inicjatywę konkursu misyjnego, który dopomaga w rozwijaniu tego typu zainteresowania i duchowego wsparcia misjonarzy.

Za możliwość zorganizowania konkursu o diecezjalnym zasięgu, podziękowali natomiast: wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński i proboszcz z Grodziska ks. kan. Antoni Sieczkiewicz.

Wyrazy łączności i wdzięczności za podejmowanie tego typu działań, aktywizujących dzieci zostały przekazane również przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i dyrektora delegatury w Siedlcach.

Jak powiedziała dyrektor szkoły Anna Chmiel na konkurs wpłynęło 373 prace w pięciu różnych kategoriach, przygotowane przez uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i szkól specjalnych. Podkreśliła ona także wysoki poziom przygotowania zarówno prac plastycznych, jak też wierszy i prezentacji, przygotowanych przez indywidualne osoby, jak też całe zespoły. Nagrodzono także konspekty katechetyczne oraz przyznano wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Nagrodzone prace plastyczne były prezentowane na zorganizowanej wystawie, a nagrodzone wiersze zostały odczytane.

Laureaci odebrali nagrody wręczone przez księdza biskupa, księdza dyrektora i miejscowego proboszcza oraz wójta, reprezentanta rady powiatu oraz przedstawiciela Kuratorium.

Dyrektor Zespołu Szkół w Sabniach składa serdeczne podziękowania sponsorom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniach tak dużego przedsięwzięcia.

Więcej zdjęć…

Dodaj komentarz

Skip to content