Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

Art. 217§3 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)

Opłaty

Opłata skarbowa – 17 zł.

Termin załatwienia

Do 7 dni.