Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik:

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Anna Trebnio, tel: 25 506 56 81
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku
  2. oświadczenie strony na rzecz której wydano decyzję o warunkach zabudowy wraz z załączoną decyzją o warunkach zabudowy
Skip to content