Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik: Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Anna Trebnio, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
  2. oświadczenie strony na rzecz której wydano decyzję o warunkach zabudowy wraz z załączoną decyzją o warunkach zabudowy