Perspektywy 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach realizuje projekt pt. „Perspektywy”. Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Skip to content