Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Rada Gminy w Sabniach zatwierdziła taryfę na okres od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie, obejmującą: cenę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości 2,30 zł. netto plus podatek VAT, stawkę opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy 6 zł. netto plus podatek … Czytaj dalej Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Postępy w budowie Zbiornika Niewiadoma

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace na budowie zbiornika Niewiadoma trwają nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia. Prowadzone są roboty ziemne pod zaporę czołową i czaszę zbiornika, przygotowywany jest teren w którym będzie znajdowała się budowla upustowa, a także przebudowywana jest linia energetyczna. Na podstronie poświęconej Zbiornikowi Niewiadoma została umieszczona Kronika, w której można znaleźć zdjęcia wykonywane podczas … Czytaj dalej Postępy w budowie Zbiornika Niewiadoma

Nowa strona internetowa Gminy Sabnie

Prezentujemy Państwu nową stronę internetową Gminy Sabnie. Jej celem jest przekazywanie Mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym informacji na temat Gminy, pracy Samorządu i urzędu gminy. Chcemy by stała się ona platformą kontaktową i forum konsultacji społecznych. Zapewniamy, że będzie regularnie aktualizowana i będzie można znaleźć na niej informacje na temat wydarzeń w Gminie, a także komunikaty … Czytaj dalej Nowa strona internetowa Gminy Sabnie

Skip to content